In de kamer vroeg ik naar een stand van zaken over de automatische toekenning van het sociaal tarief. Nog deze legislatuur willen we  mensen die het moeilijker hebben automatisch een aantal voorrechten geven.

Een automatisch toegekend telecomtarief is bijvoorbeeld al een stuk minder omslachtig dan een procedure waarbij je tig formulieren moet invullen om te krijgen wat je wettelijk toekomt. De bevoegde ministers (de materie zit verspreid bij verschillende ministers) lieten alvast weten bezig te zijn met de problematiek.