Maar ik ben ook een burger. Dat maakt van mij een persoon met  verantwoordelijkheid. Voor mijn familie en voor mijn omgeving. Voor een burgemeester van Sint-Truiden bestaat die omgeving uit zo’n 40 000 mensen. Ik heb me tegenover hen verplicht en die verplichting wil en moet ik nakomen.

Neem nu die auto. We zijn in Sint-Truiden bezig met het voorzichtig terugdringen van de auto als koning van ons stadscentrum. Hij maakt immers lawaai, hij vervuilt, en in het ergste geval worden we ziek van de stoffen die hij uitstoot. Dus zorgen we voor genoeg parkings rond, maar zo weinig mogelijk auto’s in het centrum.

En soms dient zich een gouden kans aan om in één klap de nadelen van een auto om te zetten in voordelen. En dat is precies wat ik wilde doen met ons wagenpark van het stadsbestuur. Een jaar geleden heb ik opdracht gegeven voor een audit van al ons rollend materiaal. Ik wilde onze autovloot vergroenen maar dan heb je eerst een goed overzicht nodig: hoeveel auto’s hebben we nu? Wat verbruiken ze? Hoeveel verzekering betalen we? Wie gebruikt de wagens? ...

Ons wagenpark bestond uit 67 auto’s waarvan de meeste zo’n 15 jaar oud waren. Ze kostten ons handenvol geld en ze werden niet efficiënt gebruikt. Ze waren samen ook goed voor een jaarlijkse CO²-uitstoot van liefst 66 ton. Ik wil niet weten hoeveel schadelijk fijn stof daar tussenzat!

Dus gaan we die auto’s vervangen. We brengen het aantal terug tot 34, we maken daar allemaal  hybride – elektrische  auto’s van en we stoppen bijna de helft van die wagens in een poolsysteem. Zo kunnen we ons als stadsambtenaren ook als we ons verplaatsen verantwoordelijk gedragen tegenover onze klanten, de Truienaren. De hele operatie van de vervanging van ons wagenpark (dat we voortaan ook leasen)  levert ons jaarlijks 80 000 euro aan uitgespaarde uitgaven (brandstof, verzekering en onderhoud) op. Die investeren we in andere milieuvriendelijke maatregelen. De aanleg van nieuwe fietspaden bijvoorbeeld, of het onderhoud van de bestaande.

En ik weet het, er is altijd wel een fietspad dat er al te lang verwaarloosd bijligt. Maar net zoals u kunnen we niet overal tegelijk aanwezig zijn. Weet dat we hard werken om onze stad te vergroenen, letterlijk en figuurlijk. Vorige maand nog stapten we in Greensky, een vennootschap dat windmolenparken bouwt. De eerste 7 windmolens gaan er binnen enkele weken staan.  Eergisteren vertegenwoordigde ik de stad op een buitengewone vergadering van de NV Greensky in Brussel. Volgens voorzichtige eerste ramingen brengt die investering ons een jaarrendement van 15% op, geld dat we opnieuw kunnen besteden aan een nog beter leven voor de Truienaar.

Ook wat mijn eigen autogedrag betreft, beloof ik beterschap. Niet dat ik ga stoppen met rijden. Maar de volgende auto die ik voor mezelf koop zal ook groen zijn. Enfin, groen qua energieverbruik. En lichtgrijs aan de buitenkant. Dat zie ik het liefst voor een auto.