Drones meten schade door droogte in de fruitsector

In Sint-Truiden maken drones vandaag luchtbeelden om de schade van de droogte in de fruitstreek in kaart te brengen. De drones vliegen over fruitplantages en akkers.  "Deze opnames zijn een proefproject,"  zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).  "Als het lukt om met deze luchtbeelden de schade te berekenen, dan kunnen we die technologie in de toekomst ook gebruiken voor andere schademetingen in de landbouw."

"Op het eerste zicht hebben de maïs-,  aardappel- en suikerbietenvelden meer van de droogte geleden dan de fruitteelt," zegt burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden.

"We moeten eerst en vooral afwachten of de Vlaamse regering de droogte ook uitroept tot een ramp, maar ze heeft in ieder geval gevraagd de gemeentelijke schattingscommissies zo snel mogelijk samen te roepen. Het opmeten van de schadedossiers moet nu gebeuren, vòòr de oogst. "

"Het is om die schattingscommisie te ontlasten dat dit proefproject een enorm hulpmiddel kan zijn in de toekomst om schade in de landbouw vast te stellen op een wetenschappelijke manier. "

Technologie van de toekomst

Dit proefproject is een gezamenlijk initiatief van drie partijen: de gemeente Sint-Truiden, Droneport, het technologisch platform voor iedereen die professioneel bezig is met drones en het Proefcentrum Fruitteelt.

"Het is een gezamenlijk initiatief omdat we op die manier ook de kosten kunnen delen," zegt Heeren.  "Maar als het lukt om aan de hand van de donebeelden een model te ontwikkelen waarmee schade in de landbouw kan berekend worden, dan kan die technologie in de toekomst ook voor allerlei andere schademetingen gebruikt worden. Daar hopen wij op."

Het maken van beelden is één. Het interpreteren en verwerken van die  gegevens is iets anders.  Er worden beelden gemaakt met zichtbaar licht maar ook met infrarood en andere stralingsfrequenties. De moderne technologie zit hem in de verwerking van die gegevens tot kaarten en het maken van schattingen en voorspellingen van opbrengst en schade.

In dit proefproject worden 77 ha landbouwgrond in Sint-Truiden in kaart gebracht waarvan 22 ha akkerbouw.