Hier kan u het antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken lezen.