De afgelopen drie jaar investeerde Sint-Truiden fors in het onderhoud van haar publiek domein. Ook tijdens het laatste kwartaal van 2015 trekt het stadsbestuur voldoende middelen uit voor herstellingswerken in het centrum en de kerkdorpen.

 

De komende jaren zet Sint-Truiden zich nog meer op de kaart als een aantrekkelijke woon-, werk- en belevingsstad. Het onderhoud van het openbaar domein is daarom een belangrijke doelstelling van de huidige beleidsploeg.

Schepen van openbare werken Bert Stippelmans maakt de balans op: “In drie jaar tijd hebben we een achterstand van 2.500 opdrachten voor wegeniswerken nagenoeg kunnen dichtrijden. Naast een actief infrastructuurbeleid, speelt ook de reorganisatie van ons stadswerkhuis een belangrijke rol in deze omslag.”

Burgemeester Veerle Heeren: “Het laatste kwartaal wegeniswerken is intussen een maand bezig. Tijdens de komende aantal weken pakken we maar liefst 10 straten grondig aan.”

Afgeronde werkzaamheden
In de Spaansebrugstraat herstelden we de rijweg en de goten, en in de R. Schrijversstraat gaven we het voetpad een opknapbeurt. De Frederic De Renesselaan werd voorzien van een nieuwe asfaltlaag, terwijl de Kapelstraat (ter hoogte van de aansluiting op de N80) een betonverharding kreeg.

Werkzaamheden in uitvoering
In de Luciëndallaan, Lepelstraat, Koekestraat, Spiegelstraat, Slagmolenstraat en in Guvelingen voeren we momenteel ook herstellingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de Oude Kerkstraat een volledig nieuw wegdek, en worden ook de goten en voetpaden er grondig aangepakt.

Geplande werkzaamheden
In de Rijschoolstraat en Davidstraat wordt er volgende week een veilige verbinding gemaakt tussen de rijweg en de goot. Verder komt er een nieuwe laag asfalt. Hetzelfde doen we in een gedeelte van de Helshovenstraat, waar ook de betonnen verharding wordt gladgestreken.

“Voor de periode van september tot eind december trokken we 800.000 euro uit voor onderhoudswerken aan onze wegen. Met dit bedrag financieren we ook de herinrichting van het dorpsplein in Brustem”, vertelt schepen Stippelmans

“Met de heraanleg van de Grote Markt zitten we volop in de grootste stadsvernieuwing die Sint-Truiden de voorbije 50 jaar gekend heeft. Los daarvan zorgen we ervoor dat ook de reguliere onderhoudswerken niet stilvallen. Zowel in het centrum als in de kerkdorpen moeten mensen steeds kunnen beschikken over comfortabele en veilige stoepen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.