Het stadsbestuur van Sint-Truiden zet nieuwe stappen om de overstromingshinder voor de inwoners van Gelinden verder te beperken. Naast de bouw van een nieuw wachtbekken, worden er ter hoogte van de Ovelingenstraat en de Vrijheersstraat erosiebuffers aangelegd. In de Ovelingenstraat krijgt ook het wegdek een ander profiel, zodat water- en modderstromen niet naar de dorpskern kunnen vloeien. Later dit jaar komen er ook nieuwe riolen in de Vrijheersstraat, Populierenstraat en Hoolstraat.

De water- en modderhinder in Gelinden is een probleem dat al enkele jaren aansleept. De oorzaak ligt enerzijds bij de nabijgelegen Steenbornbeek die bij hevige regenval uit haar oevers treedt. Anderzijds is het bestaande riolenstelsel niet opgewassen tegen de grote watertoevoer, waardoor het centrum snel blank komt te staan.

Aanvoerroutes
In het verleden werden verschillende maatregelen genomen om de overlast op te lossen. Zo is er in de jaren negentig een wachtbekken aangelegd, om bij overstromingen overtollig water van de Steenbornbeek tijdelijk op te vangen. Verder zijn er ook erosiedammen- en poelen gebouwd, waar het water en de modder in terechtkunnen.

Deze ingrepen hebben de problematiek echter slechts ten dele verholpen. Ter hoogte van de Ovelingenstraat en de Vrijheersstraat bevinden er zich twee aanvoerroutes, waarlangs water- en modderstromen nog steeds hun weg naar de dorpskern vinden. Om dit in de toekomst te verhinderen, laat het stadsbestuur van Sint-Truiden een aantal werkzaamheden uitvoeren.

Erosiebuffers
“Momenteel is er al een nieuw wachtbekken in aanleg. Dat zorgt ervoor dat het water dat via de Vrijheersstraat naar het Akkerhof sijpelt, wordt opgeslagen in een reservoir en vervolgens op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. Bovendien komen er bijkomende erosiebuffers voor het water dat aan de riolen en het wachtbakken ontsnapt”, zegt schepen van Openbare werken Bert Stippelmans.

“Daarnaast passen we het profiel aan van het wegdek in de Ovelingenstraat. Dat zorgt ervoor dat het water dat normaal rechtstreeks naar de Steenbornbeekvallei zou vloeien, wordt afgeleid naar het bestaande wachtbekken van de jaren negentig. De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt zo’n 69.000 euro, waarvan de stad slechts 10% betaalt. Het overige deel van het bedrag is ten laste van de provincie Limburg en de Vlaamse overheid”, vertelt schepen van Leefmilieu Hilde Vautmans.

 Gescheiden rioleringsstelsel
“Bijkomend zullen we dit jaar in Gelinden ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Vrijheersstraat, Populierenstraat en Hoolstraat. Met al deze gerichte ingrepen willen wij de overstromingshinder voor de inwoners zoveel mogelijk beperken. Hoewel we uiteraard stevig werken in ons centrum, staan ook de infrastructuurprojecten in onze deelgemeentes duidelijk niet stil”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.