Vanaf juni 2018 zijn motorclubs die zich willen vestigen op het grondgebied van

Sint-Truiden, verplicht om een uitbatingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Aan deze vestigingsaanvraag zijn strikte maatregelen en een grondig onderzoek verbonden.

Incidenten in België en over de grens tonen aan dat sommige motorclubs een reëel risico vormen voor de openbare orde, rust en veiligheid. Door strengere regels in de buurlanden schuiven de problemen met rivaliserende motorbendes bovendien op richting Belgisch Limburg.  

De Hells Angels MC, Outlaws MC, Bandidos MC en Satudarah MC zijn hier bijgevolg op korte afstand van elkaar gevestigd en proberen hun territorium binnen de drug- en wapenhandel, prostitutie en afpersing te vergroten. De onderlinge rivaliteit kan zorgen voor een bedreiging.

‘Shoppen’ tussen gemeenten

De gouverneur en het parket pleiten binnen de provincie voor een uniforme aanpak voor deze problematiek. Hiervoor worden alle gemeenten aangespoord om een reglement op clubhuizen van motorbendes aan te nemen. Als overal dezelfde regels gelden, kunnen motorhuizen als het ware niet meer ‘shoppen’ tussen gemeenten om zich uiteindelijk te vestigen op de plaats waar de regels het soepelst zijn.  

Het stadsbestuur van Sint-Truiden gaf snel gehoor aan deze oproep en stelde binnen het lokaal veiligheidsoverleg een reglement op clubhuizen van motorhuizen op. Dat document kreeg groen licht op de gemeenteraad van maandag 4 juni 2018. Eerder gebeurde hetzelfde al in onder meer Leopoldsburg en Genk.  

Incidenten vermijden

“Een vergunningsplicht geeft ons concrete handvaten voor een gerichte bestuurlijke aanpak. Als een motorclub een uitbatings-/vestigingsvergunning aanvraagt, volgt er een administratief onderzoek op het vlak van brandveiligheid, stedenbouwkundige voorwaarden, milieuwetgeving enzovoort. Voldoet de club niet aan de opgelegde voorwaarden, dan wordt er geen vergunning afgeleverd”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

“Een dergelijke vergunningplicht is bovendien een goed middel in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Via deze weg kunnen we de mogelijke risico’s die de vestiging en de uitbating van de clubhuizen met zich meebrengen beter opvolgen. Als een clubhuis toch de goedkeuring krijgt om zich op het grondgebied te vestigen, kan de politie controleren op de naleving van de geldende wetgeving. Zo kunnen we potentiële problemen tijdig detecteren en mogelijke incidenten vermijden”, besluit korpschef Steve Provost.