Het jaarverslag van onze politie bewijst het: nog nooit lagen de criminaliteitscijfers in onze stad zo laag. Het vorig jaar afgesloten zonaal veiligheidsplan werpt onder de deskundige leiding van onze nieuwe korpschef Steve Provost zijn vruchten af.

Het succes van de zogenaamde “geïntegreerde aanpak” waarbij politie, preventiewerkers en burgers de krachten bundelen, is duidelijk. We beginnen dit jaar ook met de invoering van een nieuwe politiestructuur. Die is gericht op een nog efficiëntere werking van ons korps om de inwoners van onze politiezone beter van dienst te zijn.