De stad Sint-Truiden voorziet jaarlijks een pakket subsidiemaatregelen voor de jeugdbewegingen op haar grondgebied. Voor 2015 trok het stadsbestuur een bedrag van 129.000 euro uit, verdeeld over drie soorten acties en maatregelen.

Er is in eerste instantie 50.000 euro aan bijdragen opzijgezet voor de ondersteuning van de algemene werking van de jongerenverenigingen. De organisaties kunnen onder meer een subsidieaanvraag indienen voor hun jaarlijkse kampen. Het toegekende bedrag hiervan varieert op basis van het aantal ingeschrevenen, de capaciteiten van de jeugdleiding en de duur van de uitstap.

“Daarnaast komen ook promotieacties van de lokale jongerenbewegingen in aanmerking voor deze toelage. Recent kreeg de Chiro van Wilderen bijvoorbeeld financiële steun voor hun project ‘kamp déjà-vu’, een opendeurdag waarbij buurtbewoners een kijkje konden nemen in de nieuwe lokalen”, vertelt schepen van jeugd Hilde Vautmans.

Verder is er 64.000 euro voorzien voor maatschappelijke  tegemoetkomingen in de lidgelden en de  kostprijs van uniformen. Zo zorgt de stad ervoor dat ook kinderen uit achtergestelde gezinnen zich kunnen aansluiten bij een jeugdvereniging. Deze subsidies worden toegekend in overleg met het OCMW. 

Omdat evenementen van jongerenbewegingen het ideale platform zijn voor de ontplooiing van jonge dj’s en bands, is er tot slot 15.000 euro beschikbaar voor podiumkansen voor jong muzikaal talent.    

“In Sint-Truiden zijn meer dan 1.500 kinderen en jongeren aangesloten bij één van onze 25 jeugdbewegingen. Omdat de rol van deze verenigingen een belangrijke functie hebben voor onze gemeenschap, voorzien we jaarlijkse voldoende ondersteuningsmiddelen”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

 

Bron: Communicatie- en informatiedienst stad Sint-Truiden