De automotive fabrieken uit Sint-Truiden en omgeving gaan samen een slim fabrieksnetwerk uitbouwen. Onder impuls van het Sint-Truidense stadsbestuur gaan ze samenwerken in het ambitieuze prototype van een leer- en groeiplatform voor de Vlaamse maakindustrie. Door kennis, mensen en middelen te delen verhogen de slimme fabrieken hun concurrentiekracht en verstevigen ze hun verankering in de regio. De samenwerking verloopt onder begeleiding van smart network expert ‘Lean Lead’ en krijgt de steun van Agoria / Sirris, de nationale koepelorganisatie voor technologie en ICT.

“Agoria helpt met het 'Factory of the Future' model de Belgische industrie wendbaarder en weerbaarder te maken. Dat model beschrijft de fabriek van de toekomst. Een model dat duurzame fabrieken helpt openstaan voor verandering. Het Darwinisme toegepast op de maakindustrie, zeg maar,” licht Paul Peeters van Agoria toe. “Met deze samenwerking hebben we een concrete case waarin toonaangevende automotive bedrijven bewijzen dat ze door samenwerking duurzamer, efficiënter en kwalitatiever kunnen zijn. Via dit samenwerkingsplatform voor slimme fabrieken faciliteren we de 4de industriële revolutie voor de Vlaamse industrie.”

Waarom Sint-Truiden?

“Wat velen niet weten is dat Sint-Truiden een belangrijke poot is in de Belgische automotive industrie. Bedrijven zoals Punch Powertrain, Bosch en Tenneco zijn belangrijke toeleveranciers van de auto-industrie. Wat verdween in Genk, leeft sterker dan ooit verder in Sint-Truiden,” verklaart burgemeester Veerle Heeren. “De stad Sint-Truiden heeft dan ook proactief de rol van initiator opgenomen om dit project uit te werken samen met een aantal gespecialiseerde partners. Doelstelling is om hoogwaardige fabrieken te laten samenwerken in een ‘Smart Network’, waarbij de participanten zich via kennisdeling en netwerking wederzijds versterken. We willen als stad waar we kunnen, meehelpen aan de verankering van de automotive bedrijven in Sint-Truiden en ook zelf in de loop van het traject know how verwerven om onze eigen organisatie zo smart mogelijk te maken.”

Cor Van Otterloo, CEO van Punch Powertrain, gelooft in het potentieel van zo’n slim netwerk: “Dit pilootproject bewijst de kracht van samenwerking en het belang van lokale verankering voor internationale geloofwaardigheid. Om de verankering te realiseren zal er tussen bedrijven een uitwisseling zijn van kennis waarbij we de focus leggen op wederzijdse succesverhalen. Verder gaan we gezamenlijke opleidingen organiseren.”

Mensen maken het verschil

Sint-Truiden bewijst met dit project hoe slimme industrie zeker nog een plaats heeft in Vlaanderen. Oude industrieën hebben nood aan zware logistieke ondersteuning, transportinfrastructuur, een groot en nabij wervingsgebied enz. De fabriek van de toekomst heeft al die dingen niet meer nodig en kijkt op een heel andere manier naar productie en distributie. Ze gaat ook op een andere manier om met ecologie, innovatie, werving en personeelsbeleid. Deze samenwerking gaat dat bewijzen via een ambitieus prototype.”

Sint-Truiden denkt na over hoe het de maakindustrie duurzaam en harmonieus kan installeren in een groene regio waar woonbeleid en vrijetijdsbeleving belangrijke troeven zijn. We kiezen daarom voor slimme innovatie, waarbij we vol de kaart trekken van nieuwe technologieën en productiemethodes. In de hoofdstad van Haspengouw gaan levenskwaliteit en smart economy immers hand in hand.

Gino Quenis van Lean Lead benadrukt dat het Smart Network meer doet dan proces- en productiekennis uitwisselen: “In de eerste plaats helpen we de medewerkers groeien. Goed opgeleide, gemotiveerde mensen zijn de hoeksteen voor het succes van de fabrieken van de toekomst. Door samen te werken verhogen de partners hun slagkracht in het aantrekken, opleiden en behouden van hun medewerkers. En mensen die gelukkig zijn op hun werk, dragen vanzelf bij tot het positieve imago van een bedrijf.”

Ook Louis Kemps, ITZU & Ucare CEO is zeer tevreden over de opstart van dit netwerk: “Bij ITZU is het onze missie om individuen en organisaties te laten groeien door te focussen op de talenten en sterktes van mensen. Mensen beter en nog slimmer laten samenwerken, dat is de toekomst voor innovatie en duurzaam ondernemen. We zijn dan ook erg fier dat we met ITZU dit project mogen ondersteunen.”