Buurtcomités zorgen ervoor dat Sint-Truiden een stad is waar iedereen zich thuis voelt. Met financiële ondersteuningsmaatregelen van het stadsbestuur kunnen ze zich blijven inzetten om de lokale solidariteit en samenhang in de verschillende buurten te stimuleren.

Sint-Truiden is een gezellige stad, waar het goed om wonen is. Buurtcomités spelen hierin een centrale rol. Om hen te ondersteunen, voorziet het stadsbestuur sinds 20 jaar in een jaarlijkse ‘basissubsidie voor buurtcomités’, een financiële tegemoetkoming ter waarde van 250 euro.

“De buurtcomités zijn vooral actief in de deelgemeenten. Zij brengen mensen samen en zorgen ervoor dat iedereen in de buurt zich gewaardeerd voelt. Daarom investeert het stadsbestuur in deze initiatieven, die het buurtgevoel en de solidariteit versterken. Vorig jaar dienden 14 buurtcomités een aanvraag in”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Deze verenigingen organiseren heel wat lokale activiteiten die buurtbewoners samenbrengen en nieuwe inwoners laten kennismaken met de buurt. Daarnaast kunnen ook alle inwoners tweemaal per jaar een aparte premie aanvragen voor activiteiten die het buurtleven stimuleren. Jaarlijks worden er op die manier een 130-tal subsidies uitgereikt. Zo doken er ook in 2015 heel wat barbecues, recepties en Halloweentochten op in het centrum en de kerkdorpen.

“Met deze ondersteuningsmaatregelen willen we de burgers in de verschillende wijken en deelgemeenten stimuleren om elkaar beter te leren kennen. Dit komt op zijn beurt de sociale samenhang van de buurten én bij uitbreiding van heel Sint-Truiden ten goede”, besluit schepen van buurtzaken Jurgen Reniers.