In bijlage kan u het verslag lezen van de tussenkomst van mevrouw Heeren bij de Beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie in de Commissie Binnenlandse Zaken.