Het stadsbestuur van Sint-Truiden legt op de gemeenteraad van dinsdag 18 december zijn nieuwe begroting neer. Dat is opnieuw een begroting in evenwicht die voor de 6de keer op rij de personenbelasting en de opcentiemen niet laat stijgen. Het is een begroting die investeert in de stad en haar inwoners, een begroting die Sint-Truiden toekomst geeft.

 

1. Sint-Truiden klaar voor de toekomst

 

Deze beleidsploeg is een echte investeringsploeg, maar wel één die slim is, die doordacht omspringt met de beschikbare middelen en die elke opportuniteit aangrijpt. Zo vloeide een groot deel van de infrastructuurinvesteringen terug via allerlei subsidies. Bovendien heeft het stadsbestuur mee-gesurft op het gunstige fiscale klimaat van de afgelopen jaren. De historische vernieuwingsprojecten waren mede mogelijk door de al even historisch lage interesten op de leningenmarkt.

 

In 2016 en 2017 werden er ook heel wat noodzakelijke investeringen gedaan: de realisatie van de nieuwe Trudo Sporthal, de totale vernieuwing van de nutsleidingen in de binnenstad, investeringen in digitalisering van de dienstverlening (o.a. de nieuwe stadsapp en website), verschillende wegeniswerken, de vergroening van de wagenvloot (ook van de politie), investeringen in buurtwerking en kinderarmoede, investeringen in veiligheid (o.a. ANPR-camera’s), het windturbinepark ‘Greensky’, investeringen in een slimme stad door een glasvezel-datanetwerk, de oprichting van een Europees kennis- en expertisecentrum voor drones,…

 

Stad van gisteren geërfd, stad van morgen achtergelaten

De voorbije 5 jaren werden een aantal broodnodige investeringen gedaan in de stad. Het centrum werd onder- en bovengronds volledig vernieuwd. Dat was nodig ook. Het gaat om de publieke voorzieningen van de burgers. We hebben een stad van gisteren geërfd en laten een stad van morgen achter.

 

Ook volgend jaar gaat het stadsbestuur door op de ingeslagen weg. Er zal in 2018 voor 16 miljoen euro geïnvesteerd worden. Dit bedrag komt bovenop de 69,4 miljoen euro die de voorbije 5 jaren werden geïnvesteerd. Dit is 52% meer dan tijdens de vorige legislatuur.


Wat staat er in 2018 zoal op het programma? Er wordt 2,3 miljoen euro uitgetrokken voor onderhouds- en verbeteringswerken aan de wegen op het grondgebied. De afwerking van de Luikerstraat en het Heilig Hartplein vraagt een budget van 1,2 miljoen euro. Voor de  gemeenschapshuizen in Zepperen en Runkelen wordt een bedrag van 2,1 miljoen euro voorzien. 

 

2. Begrotingsoverschot in 2018

 

Schuldevolutie: zijn de investeringen betaalbaar voor onze stad?

In 2012 erfde deze beleidsploeg een budget met een schuld van 72 miljoen euro. Intussen heeft het stadsbestuur bestaande schulden afgelost voor een bedrag van 35,9 miljoen euro. In 2003 bedroeg de schuld per inwoner 1975 euro, met een schuld van 74,5 miljoen euro. In 2018 zal de schuld per inwoner 1683 bedragen, met een schuld van 83 miljoen euro. In 2012 bedroeg de schuld per inwoner 1650 euro, en de schuld was 72,19 miljoen euro.

 

Tijdens de eerste 3 jaren van de huidige legislatuur (2013 tot 2015)  dienden we geen beroep te doen op de kapitaalmarkten en werden oude leningen geherfinancierd. Hierdoor konden we de schuldgraad naar een historisch laagtepunt brengen tot 50 miljoen euro. Dit gaf vertrouwen aan de financiële partners die bijzonder gunstige tarieven gaven.

 

In 2018 zal de schuld bijgevolg 83 miljoen euro bedragen, inclusief de schulden aangegaan door de autonome gemeentebedrijven PATRI en AGOST.

 

De financiële toestand laat toe om deze investeringen te financieren zonder dat we de belastingen verhoogd hebben of de volgende jaren zullen verhogen.

 

Het aangaan van nieuwe schulden is bovendien gebeurd in optimale omstandigheden. De te betalen rentelasten zijn historisch laag. Op korte termijn betalen we een intrestvoet van 0,2% en op de lange termijn een vaste rentevoet van 1,76%.

 

Daling van de gemiddelde schuldgraad

Dit is te danken aan de gunstige evolutie op de financiële markten maar evenzeer door een strak budgettair beleid. De gemiddelde schuldgraad (d.i. de verhouding van de totale schuld t.o.v. de totale inkomsten) tijdens deze legislatuur bedraagt 113,8%. Hiermee ligt dit cijfer een derde of 33% lager dan tijdens de legislatuur 2001-2006 en 15% lager dan in de vorige legislatuur (2007-2012).

 

Daarenboven hebben we in de budgetten de maximale kosten van alle bestaande projecten in rekening gebracht. Dus ook de kosten van bijvoorbeeld de Gazometersite en de aanpassingswerken aan het cultuurcentrum zitten in de budgetten vervat. Er zullen met andere woorden geen onaangename verrassingen zijn.

 

3. Betaalbaar ook voor volgende generatie dankzij slimme investeringen

 

Geen verrassingen voor de toekomst

Tot slot heeft het stadsbestuur de schulduitgaven - ondanks een voordelig opnameregime van 2 jaar - budgettair teruggebracht op 1 jaar. Hierbij werden versnelde aflossingen en  intresten ingeschreven. Dit zal ertoe leiden dat niet alleen elk mogelijk intrestrisico is ingedekt, maar dat ook de aflossingen een jaar vroeger gebudgetteerd zijn. Er is aldus geen sprake van het doorschuiven van schuld naar de toekomstige generaties. Alle kosten zijn in rekening gebracht en er zijn geen verrassingen voor de toekomst.

 

Alles in overweging genomen, blijft het stadsbestuur van Sint-Truiden voldoen aan de 3 belangrijkste criteria die door de hogere overheid zijn opgelegd. Dat zijn:

  1. een positief resultaat op kasbasis elk jaar;
  2. een positieve autofinancieringsmarge (de capaciteit om te voldoen aan de financiële verplichtingen) tegen 2020;
  3. een jaarlijks aflossingsritme van de schuld van 9,6% (dat moet minimaal 8% bedragen).

 

Dit alles wordt gerealiseerd zonder belastingverhogingen. De opcentiemen op de personenbelasting en het kadastraal inkomen blijven ook na 2018 onveranderd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.