"Meer beleving en versterking handelscentrum in nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Truiden"

16 maart 2018
 

"Meer beleving en versterking handelscentrum in nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Truiden."

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de binnenstad klaar. Via eenvoudigere procedures en duidelijkere regels wordt de toekomstige herwaardering van het centrum zo gefaciliteerd. Het vernieuwde beleidsdocument legt de klemtoon op een belevingsvol kerngebied met meer bedrijvigheid.

“De hoofdstad van Haspengouw heeft veel troeven in handen als historische stad. Die willen we ten volle laten renderen. Met het nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de binnenstad, zullen we de ontwikkeling van ons centrum verder uitbouwen. Authenticiteit en innovatie gaan hierbij hand in hand. Daarom investeren we in publieke pleinen, wonen, horeca, handel, gemeenschapsvoorzieningen en groen”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Pascal Vossius.

Beleving komt er onder meer door een versterking van de binnenstad. Daarbinnen wordt het kernwinkelgebied verder afgebakend. Handelaars zullen zich groeperen in de Luikerstraat, Stapelstraat en op de Grote Markt. Zo zullen de leegstaande panden er ook vlotter ingevuld geraken.

Voor horeca geldt hetzelfde als voor handelszaken. Die worden aangemoedigd zich te vestigen op de Grote Markt, de zone rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Sint-Martenplein. Op de laatste twee locaties komen er - naar het voorbeeld van de Grote Markt - stijlvolle, elegante terrasconstructies.

“De bedoeling is om één bruisende centrumzone te creëren, waar winkels en horecazaken vlot door mekaar lopen. Een kwalitatief horeca-aanbod is namelijk belangrijk voor een goed draaiende winkelkern. Ons erfgoed spelen we hierbij ook nog sterker uit. Sint-Truiden is Vlaanderens zesde monumentenstad. Dat potentieel zullen we in de toekomst proberen te verzilveren. Projecten die onze historische gebouwen een nuttige, nieuwe functie geven, krijgen daarom alle kansen”, zegt burgemeester Veerle Heeren."

 

Handelaars enthousiast over project Luikerstraat

Een verdere concentratie van het kerngebied betekent niet dat het aantal handels- en horecazaken zal afnemen. Zo komen er minder beperkende regels om het ondernemerschap de wind in de zeilen te geven. Aan de Luikerstraat is er ook ruimte voor een nieuw stadsontwikkelingsproject. Dat voorziet in bijkomende commerciële oppervlakte, woningen en zowat 220 publieke parkeerplaatsen.

UNIZO Sint-Truiden en Trud’Or ondersteunen deze kernversterking volledig. “De beschikbare oppervlakte laat een invulling toe van nieuwe handelszaken die een meerwaarde voor het bestaande centrum kunnen betekenen en een rol als trekker kunnen vervullen. Daarnaast is de creatie van 220 ondergrondse parkeerplaatsen in het centrum uiteraard ook een grote meerwaarde voor de bezoekers aan de binnenstad. Bovendien vinden we het belangrijk dat het project op zich een architectonische meerwaarde heeft en op deze wijze een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van het stadscentrum”, zo besluit Werner Berebrouckx, voorzitter UNIZO Sint-Truiden.

Philip Bronckaerts van Trud’Or bevestigt de meerwaarde van de stadskernversteking, maar voegt eraan toe dat er wel over gewaakt dient te worden dat door de creatie van deze extra parkeerplaatsen de Grote Markt op termijn niet volledig verkeersvrij wordt. “Deze 220 parkeerplaatsen moeten netto extra parkeerplaatsen blijven ten opzichte van de huidige parkeermogelijkheden in de binnenstad.”

 

700 extra wooneenheden

Burgemeester Veerle Heeren: “Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan schetst de krachtlijnen voor de verdere inrichting van de binnenstad tot een levendig centrum. Naast handel en horeca, ligt de klemtoon daarbinnen ook op wonen. Er is een capaciteit voor 700 extra wooneenheden. Die moeten er onder meer komen boven handelszaken en in de projectgebieden van Sint-Anna, Cicindria en de schoolgebouwen die in de toekomst herbestemd kunnen worden. Zo kunnen ook deze ruimtes in de toekomst beter worden benut. Om bewoners aan te trekken, blijven de bestaande groene zones (zoals het park en de historische vesten) ook maximaal behouden. De groene ruimtes in de binnenstad met beeldbepalende bomen worden beschermd”,

“Op vlak van mobiliteit legt het ruimtelijk uitvoeringsplan de nadruk op een autoluw centrum met langzaam verkeer, zonder dat de bereikbaarheid voor handel en horeca in het gedrang komt. Gemengd verkeer van fietsers, voetgangers en wagens blijft mogelijk. Parkeren zal hierbij meer gebundeld gebeuren. Bezoekers die lange tijd gratis willen parkeren, moeten aan de stadsrand zijn. Het centrum wordt voorbehouden om voor korte tijd of betalend te parkeren (voor klanten van winkels en horecazaken). De huidige Shop&Go-parkeerplaatsen zijn hiervan al een goed voorbeeld.”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan staat geagendeerd op de gemeenteraad van 26 maart, waarna er een openbaar onderzoek zal volgen.

Categorie: